យើងជាអ្នកណា?

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (ម.ស.ម.ក) គឺជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល មិន​មាន​និន្នាការ​នយោបាយ ឯករាជ្យ ឈាន​មុខ​មួយ​ដែល​ធ្វើការ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់ និង​ការពារ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស ពិសេស​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា។ យើង​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​អំណាច​ដល់​សង្គម​ស៊ីវិល ដើម្បី​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ និង​សម្រេច​បាន​នូវ​វឌ្ឍនភាព។ តាមរយៈ​ការ​ស្រាវជ្រាវ និង​ការវិភាគ​យ៉ាង​លម្អិត យើង​បង្កើត​នូវ​គោលការណ៍​ថ្មីៗ និង​ធ្វើ​ការ​តស៊ូ​មតិ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត។

ឈ្វេងយល់បន្ថែម...

“ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព” ពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

សង្គមស៊ីវិលស្នើអោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នសភាជាតិអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឱ្យបានឆាប់ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីលើក កម្ពស់សេវាសាធារណៈ និងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាលើគ្រប់វិស័យ។បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប្រជាជន​កម្ពុជា នៅ​មាន​កង្វល់​អំពី​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​សាធារណៈ​នៅឡើយ ព្រោះ​ទាំង​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ជាតិ ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ នៅ​មាន​ភាព​ស្ទាក់ស្ទើរ​ក្នុង​ការ​បើកចំហ ឬ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ដោយសារ​ខ្វះខាត​ធនធាន សមត្ថភាព​មាន​កម្រិត បើ​ទោះជា​មាន​បញ្ញត្តិ​ខ្លះ​បាន​កំណត់​ពី​តួនាទី និង​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ក្នុង​ការ​បើកចំហ ឬ​ផ្សព្...
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) សូមចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគម្រោងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិនៅកម្ពុជា និងគម្រោងលើកកម្ពស់ និងការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមគ្នាតាក់តែងឡើង។...

ការផ្សាយថ្មីៗ

 
សិទ្ធិចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ

ថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) ចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានសារសំខាន់ «យើងទាំងអស់គ្នាដឹងឮ និងចូលរួមសម្រេចចិត្តដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិ»។ គោលបំណងនៃការចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មាននេះ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេ...

 
កាលប្បវត្តិ​នៃ​កូដកម្ម​ក្រុម​ហ៊ុន​ណាហ្គាវើលដ៍

កាលប្បវត្តិខាងក្រោម​ធ្វើ​ឡើង​បន្តពី​កាលប្បវត្តិ​មុន​ ចំនួនពីរ ដែល​ទីមួយគ្របដណ្តប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទីពីរគ្របដណ្តប់ខែមីនា ដល់​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ កាល​បប្បវត្តិ​នេះ​បង្ហាញ​នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកូដកម្មណា...

 
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) សូមចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគម្រោងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិនៅកម្ពុជា និងគម្រោងលើកកម្ពស់ និងការពារសេរីភាពខាងក...

សិទ្ធិចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ
គម្រោងសុវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លី
Jan 15, 2023
ម.ស.ម.ក
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
Dec 14, 2022
ម.ស.ម.ក